Nordnet Blogi

Maailman parhaat ETF-rahastot?

Martin Paasi

Mitkä ovat maailman parhaat ETF-rahastot? Kuten edellisessä blogikirjoituksessa totesin, hyvä rahasto on mahdollisimman kustannustehokas, sijoittaa fyysisiin osakkeisiin ja siinä on kasvuosuudet. Miltä tällainen salkku sitten näyttää ihan konkreettisesti?

Maailman parhaat ETF-rahastot?

Kokosin listan ETF-rahastoista, johon kukin voi verrata omia rahastovalintojaan. Olisivatko tässä ominaisuuksiltaan suomalaisen sijoittajan kannalta maailman parhaat ETF-rahastot?

Nykyään löytyy lisäksi pieniin, halpoihin yrityksiin (small cap value) sekä osinkotuottoihin (dividend yield) keskittyviä vaihtoehtoja. Jälkimmäisistä rahastoista on tosin vaikeaa löytää vaihtoehtoja, joissa olisi kasvuosuudet.

Mahdollisimman kustannustehokas ratkaisu

Helpoin vaihtoehto maailman kattavaa osakehajautusta hakevalle on etsiä ETF-indeksirahasto, joka kattaa koko maailman. Usein näiden palkkiot ovat kuitenkin jostakin syystä suhteellisen korkeat. Varsinkin jos rahastoon sisältyy paitsi teollistuneet maat, myös kehittyvät maat. Silloin joutuu usein maksamaan kehittyvien maiden korkeampia hallinnointipalkkioita koko sijoitusomaisuudelle.

Siksi rahastovalintoja pohtiessa kannattaa lähteä liikkeelle ”paikallisista”, usein lähes kuluttomista vaihtoehdoista. Esimerkiksi Yhdysvaltojen osakemarkkinat kattavan ETF-rahaston kulut ovat tyypillisesti 0,06 prosentin luokkaa. Pohjoismaissa löytyy jopa täysin kuluttomat vaihtoehdot.

Kasvuosuus tärkeämpi kuin viimeisin kuluprosentin tuhannes

Pitkäaikaissäästäjälle kulutasoa vieläkin tärkeämpi seikka on se, että rahastolla on kasvuosuudet. Jos rahastoon kertyvä, usein noin 3–4 prosentin vuotuinen osinkotuotto maksetaan tuotto-osuuksien tapaan ulos, syntyy tästävuosittain noin prosentin verokuluerä.

Kasvuosuuksissa kertyneet osingot sijoitetaan rahaston toimesta uudestaan osakkeisiin. Näin muuten verotettava määräsaa kasvaa korkoa korolle kunnes joskus lunastat sijoituksesi. Tämän merkitys on pitkässä juoksussa valtava ja veron haittaon täysin verrattavissa vuotuisen hallinnointipalkkion haittaan.

Esimerkkirahastot

Mitkä parhaat ETF-rahastot sitten ovat? Alla olen koonnut esimerkkirahastot kahteen ryhmään. Rahaston nimeä klikkaamalla saat enemmän tietoa rahaston ominaisuuksista, rahaston kaupankäyntitunnus on suluissa. Jos löydät paremman vaihtoehdon, laita tieto tulemaan vaikka tämän blogin kommenttina, niin korjataan tilanne.

Ensimmäisessä taulukossa olevat vaihtoehdot sopivat niin kertasijoittajalle kuin kuukausisäästäjälle. Siinä olevat rahastot sijoittavat suoraan osakkeisiin, niissä on kasvu-osuudet, ne ovat käsittääkseni halvimmat lajissaan, ja niihin voi säästää Nordnetin kuukausisäästösopimuksella.

Huomaa, että euroalueelle sijoittava ETF-indeksirahastovaihtoehto (alla) pitää sisällään myös suomalaiset osakkeet, mutta ei muita Pohjoismaita.

Rahasto-esimerkit maanosittainKulut (TER) – osakelaina tuottoFyysinen replikointi?Kasvu-osuus?Mahdollisuus automaattiseen kuukausisäästämiseen
Eurooppa
– Nordnet Indeksirahasto Suomi0,00 %KylläKylläKyllä
– Nordnet Indexfond Sverige0,00 %KylläKylläKyllä
– Nordnet Indeksfond Danmark0,00 %KylläKylläKyllä
– Nordnet Indeksfond Norge0,00 %KylläKylläKyllä
– Euroalue: db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF (DXET)0,09 %KylläKylläKyllä
– Englanti: db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (XDUK)0,09 %KylläKylläKyllä
USA
– iShares Core S&P 500 UCITS ETF (SXR8)0,07-0,01*=0,06 %KylläKylläKyllä
Japani
– iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN)0,20-0,06*=0,14 %KylläKylläKyllä
Kehittyvät markkinat
-iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IS3N)0,25 %KylläKylläKyllä
* Osakelainauksesta kuluneena vuonna ilmoitetut tuotot

Erikoisvaihtoehdot

Toiseen taulukkoon alla olen koonnut erikoisvaihtoehtorahastot. Ensimmäisessä ryhmässä ovat sellaiset rahastot, jotka sijoittavat korkeariskisempiin, pienempiin muttasamalla myös halvempiin yrityksiin (small cap value). Tällä sijoitusmuodolla on korkein todennettu pitkän aikavälin tuotto-odotus.

Koska vastaavaa rahastoa ei kehittyviltä markkinoilta löydy, niin seuraavassa kategoriassa on rahasto, joka sijoittaa korkeariskisempiin ja pienempiin, mutta ei välttämättä poikkeuksellisenhalpoihin yrityksiin (small cap).

Viimeisessä ryhmässä ovat sellaiset rahastot, jotka sijoittavat mahdollisimman korkean osinkotuoton omaaviin yrityksiin (dividend yield). Tällä ryhmällä on kahtaedellistä erikoisvaihtoehtoryhmän rahastojaalhaisempi riski ja se soveltuu siksi paremmin hieman lyhyemmän aikajakson sijoituksiksi.

Näitä erikoisvaihtoehtorahastoja ei valitettavasti pääse kuukausisäästösopimuksella merkitsemään (joudut tekemään kertaostoina) ja osinkoihin erikoistuneissa rahastoissa on (yhtä vaihtoehtoa lukuun ottamatta) tuotto-osuudet. Tuotto-osuuksien osalta sinun on arvioitava onko hyöty erikoistumisesta suurempi kuin haitta.

ErikoisvaihtoehtoesimerkitKulut (TER) – osakel. tuottoFyysinen replikointi?Kasvu-osuus?Mahdollisuus automaattiseen kuukausisäästämiseen
Small Cap Value
– Eurooppa: SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX)0,30 %KylläKylläEi
– USA: SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV)0,30 %KylläKylläEi
Small Cap
– Kehittyvät: iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI)0,74 – 0,49* =0,25 %KylläKylläEi
High Dividend Yield
– Euroalue: Euro Stoxx® Select Dividend 30 UCITS ETF (DXSA)0,30 %KylläEiEi
– Englanti: iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD)0,40 – 0,19* =0,21 %KylläEiEi
– USA: MSCI North America High Dividend Yield Index UCITS ETF (XDND)0,39 %KylläKylläEi
– Kehittyvät: iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY)0,65 – 0,15* =0,50 %KylläEiEi

*Osakelainauksesta kuluneena vuonna ilmoitetut tuotot

Muita huomioita parhaista ETF-rahastoista

Kaikki esimerkkirahastot sijoittavat fyysisiin osakkeisiin, eivätkä pyri vertailuindeksin tuottoon pelkästään johdonnaisten avulla. iShares ETF:ien osalta ilmoitetaan myös osakelainauksesta syntynyt tuotto, mikä käytännössä pienentää sijoittajan maksamia kuluja. Kyseiset rahastot ovat saaneet kasvavia tuottoja osakelainauksesta viime aikoina.

Vaikka Yhdysvalloissa riittääkin ETF-rahastovaihtoehtoja, useimmat näistä maksavat rahastoihin kertyneet osingot ulos, jopa neljännesvuosittain. On totta, että voit välttyä veroseuraamuksista, esimerkiksi kapitalisaatiosopimusten taivapaaehtoisten eläkevakuutuskuorten avulla. Ongelma näidenosalta ovat kuitenkin kulut, jotka useimmiten ovat verohyötyäkin suuremmat.

Erityinen vastuunrajoitus: tähän blogikirjoitukseen kerätyt tiedot on hankittu useista eri julkisista lähteistä. Minun pyrkimyksenäni on käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta tämä ei sulje pois mahdollisuutta siitä, että tiedoissa olisi virheitä. En vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tässä blogikirjoituksessa esitettyjen tietojen käytöstä tai näiden perusteella tehtävien sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta.

Mikään tässä blogikirjoituksessa esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä rahoitusvälineitä. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, arvioonsa rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Sijoitustoimintaan liittyy aina riskejä. Sijoittajan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.

Tässä blogikirjoituksessa esitetyn tiedon sisältö voi muuttua milloin tahansa. En sitoudu ilmoittamaan mahdollisista materiaalin sisällön muutoksista. Tämä blogikirjoitus on tarkoitettu ainoastaan lukijan yksityiseen käyttöön. Materiaalin muokkaaminen, levittäminen ja kaupallinen hyödyntäminen ilman kirjallista lupaa on kielletty.

Mitä mieltä sinä olet? Mistä sinä haluaisit näkökantoja? Kirjoita kommentti tai ota yhteyttä. Minut tavoittaa sähköpostitse osoitteestamartin.paasi@nordnet.fi, Twitteristä tunnuksella @MartinNordnetja puhelimitse numerosta 050 5918292.Kuvan lähde: Dollar Photo Club

Tekstiä on päivitetty 27.4.2020. Kirjoitus on julkaistu alun perin 1.10.2015.

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

73
Jätä kommentti

avatar
uusin vanhin tykätyin
Nimetön
Nimetön
Superrahaston rahastoesitteessä on maininta, että se saattaa käyttää myös johdannaisia: ”Rahasto saa käyttää johdannaisinstrumentteja osana sijoituspolitiikkaansa”. Tämä on hieman häirinnyt minua. Minkä takia maininta on laitettu, jos tarkoitus on kuitenkin olla fyysinen rahasto?
Nimetön
Nimetön
Kaikissa indeksirahastoissa käytetään futuuria pienen ja välttämättömän käteiskassan kattamiseksi (futuuriposition allaoleva nimellisarvo = käteisein määrä). Näin rahastoon ei synny käteiskassan aiheuttamaa tuottojarrua.
Nimetön
Nimetön
Small Cap – Eurooppa: db x-trackers MSCI Europe Small Cap Index UCITS ETF (DX2J) Mielestäni tuo kyllä löytyy kuluttomasta kuukausisäästö ETF-valikoimasta(ainakin ISIN sama)?
Nimetön
Nimetön
Ei nyt kumminkaan kokonaan unohdeta niitä helppoja laiskansijoittajan hajautusvaihtoehtoja, eli enempivähempi maailmanlaajuisia ETF:iä. Kuukausisäästöohjelmasta löytyy kaksi suht. edullista MSCI world -indeksiä (=kehittyneet maat) seuraavaa ETF:ää 0,19-0,20 % kuluilla. Sen sijaan ainokaisen koko maailman ACWI-indeksiä seuraavan ETF:n kulutaso on paljon korkeampi. Onko se parasta mitä markkinoilta on siinä luokassa saatavissa? ps. voisiko siihen kuukausisäästö-ETF-lista-pdf:ään saada viimeisimmän muokkauspäivämäärän?
Nimetön
Nimetön
Huomaa kuitenkin että maksat tuplahinnan tuollaisesta suhteessa siihen, että poimit kustannustehokkaimman eurooppa, USA ja Japani rahaston. Jos sitten vielä kehityyvät markkinat otetaan mukaan (niin kuin pitäisi), ACWI-indeksiä seuraavan ETF:n kulut ovat jo monikertaiset yllä esitetystä korista koottuun vaihtoehtoon nähden…
Nimetön
Nimetön
Toki niin. Mutta laiska ihminen joutuu muissakin asioissa maksamaan helppoudesta vähän enemmän verrattuna siihen, että tekisi kaiken itse. Eri ETF:ien poimimisessa ja sopivan hajautuksen suunnittelussa on oma vaivansa (vrt. esim. KL-palstan pohdinnat, joissa mietitään olisiko jonkun ETF:n sopiva painoarvo 15 vai 18 %). Tai sitten voi tehdä yhteistyötä apinan kanssa. Kummin päin vaan, niin jos ei ihan nappiin osu, niin jälkikäteen saa joka tapauksessa murehtia, että olisi sittenkin pitänyt painottaa enemmän tuota toista markkinaa… ACWI on tosiaan kallis, ja siksi kahden ETF:n yhdistelmä kehittyneet + kehittyvät on ollut varsin suosittu laiskojen hajauttajien keskuudessa.
Nimetön
Nimetön
Onko mahdollista saada kuukausisäästäjälle Usa+Kanada etf? ishares IQQN https://www.ishares.com/fi/yksityissijoittajille/fi/tuotteet/251873/ishares-msci-north-america-ucits-etf
Nimetön
Nimetön
Kehittyvät: iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI) maksaa osinkotuotot ulos, ainakin faktasivun mukaan. Löytyykö vastaava emerging marketilla joka ei maksaa osinko ulos.
Nimetön
Nimetön
Kiitos huomauksesta, korjattu on: SPDR® MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (SPYX)
Nimetön
Nimetön
Eikö IS3N sisällä myös small-capit?
Nimetön
Nimetön
Sisältää, ihan niin kuin hyvä laaja indeksirahasto yleensä, mutta joillekin HC sijoittajille vain puhdas small cap kelpaa.
Nimetön
Nimetön
DX2J kyllä kuuluu niihin jota voi merkitä kuluttomasti kk-säästösopimuksen kautta. Miksi tuota listaa ei laajenneta?
Nimetön
Nimetön
Kiitos huomiosta, korjattu on. Listan laajentamattomuuteen en osaa ottaa kantaa kun en ole operatiivisesti aktiivi Nordnettiläinen, mutta kuvittelisin sen johtuvan ihan siitä, että hallinnoillisesti helpompi kun lista on määrällinen eikä pidä sisällään kaikkia maailman ETF:fiä.
Nimetön
Nimetön
Jos helpolla haluaa päästä niin iShares Core MSCI World, EUNL, TER 0,20%, fyysinen ja uudelleensijoittava, eikä kuitenkaan kovin paha kuluiltaan.
Nimetön
Nimetön
Siitä puuttuu kehittyvät markkinat kokonaan – jolloin tuosta kustannuksestakin tulee aika korkeahko..
Nimetön
Nimetön
Euro stoxx 50 kulut toki alhaiset, mutta rajaa pelkästään euroalueeseen. Eikö kannattaisi ottaa sen sijaan laajempi otos markkinasta EUNK:lla (iShares MSCI Europe UCITS ETF)? Samoin muut Aasian maat jäisivät listatuilla ETF:illä kokonaan kattamatta. Jos ne haluaa mukaan, nousee kokonais-TER helposti lähelle 0,20% jolloin vaihtoehdoksi muodostuu iSharesin maailma ja emerging markets etf:t. Tällöin tarvitsee hallita vain kahta etf:ää joka kattaisi maailman markkinat huomattavasti laajemmin?
Nimetön
Nimetön
iShares Core MSCI Worldistä puuttuu kehittyvät kokonaan ja ehdottamasi Emerging rahasto maksaa huikeat 0.75% enkä löytänyt kasvuosuuksia rahastosta
Nimetön
Nimetön
Terve Martin, Olen miettinyt ETF säästämistä ja listastasi on ollut isoa hyötyä kun olen muodostanut ETF hajautusta maantieteellisesta. Kysymykseni kuuluu, että mitä luulet Euroalueen (db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF (DXET)) ETF:llä tapahtuvan jos nykyinen EU hajoaa vaikka kymmenessä vuodessä? Jotkut asiantuntijat tätä povaavat. Jos näin kävisi, niin pitkäaikaisesti sijoittaessa kävisi kyllä huonosti.
Nimetön
Nimetön
Rahaston nimeksi tulee ”historiallisen Euroalueen”.. eli käytännössä mikään ei muutu (ellei ko rahasto-yhtiö haluan lopettaa kyseistä rahastoa jostyain syystä).
Nimetön
Nimetön
Hei, kuinka monta etf:ää suosittelisit kk-säästämiseen? Sanotaan vaikka, että säästäisin Tanskaan, SXR8 ja Japaniin. Hajautus olisi kohdillaan, mutta onko kolme jo liikaa?
Nimetön
Nimetön
ei ole – ihan sopiva määrä
Nimetön
Nimetön
Eikö verot joudu lopulta maksamaan kuitenkin ,jos ja kun ottaa rahat ulos? Ja osinkovero on vähän pienempi kuin luovutusvoittovero, joten osinkoja maksavalla rahastolla pääsee vähemmillä veroilla, ainakin niin kauan kuin kurssi nousee ja luovutusvoitoista joutuu veroa maksamaan? Lisäksi osingoista ei tule välityskuluja kuten osakkeita myydessä.
Nimetön
Nimetön
Laskeskelin asiaa keskenäni ja koronkorko tosiaan aiheuttaa sen, että verot kannattaa maksaa vasta ottaessaan rahat lopullisesti ulos. Lisäksi mahdollisuus hankintameno-olettaman käyttöön suosii veronmaksun jättämistä mahdollisimman myöhään. Vain jos on tarkoitus käyttää tuottoja kulutukseen sitä mukaa, kun osinkoja tulee, voi osinkorahasto olla kasvurahastoa parempi.
Nimetön
Nimetön
Juuri näin!
Nimetön
Nimetön

Mielenkiintoinen postaus tämä. Itsekin siirtymässä suorista osakeostoista enempi ETF:ien maailmaan. Mietityttää vain sellainen juttu että kaipa näissäkin tilanteet muuttuu? Uusia tuotteita nyt toki tulee aina mutta ihan siis jo sekin että, jos iskee vaikkapa kymmeneenkin eri tällaiseen tuotteeseen rahansa kiinni, niin pitäähän siinä seurata esim. kulurakenteiden muutosta? Jos vaikkapa kymmenkertaistavat kulunsa tai jotain nuo liikkeellelaskijat? Tai lopettavat tuottaan tms, jolloin mahdolliset verot tulee samantien maksuun. Pointtina siis se että eipä kai näissäkään voi mitenkään laskea sen varaan että varmasti ovat olemassa ja vieläpä samoilla ehdoilla ihan sinne hetkeen saakka, kun juuri itse haluaisi myydä vaan siinä saattaa joutua myymään matkan… Lue lisää >>

Nimetön
Nimetön
Onko OMXH25-ETF:n sijoittamissuunnitelma täysin sama kuin Suomi superrahaston? Eli onko mitään järkeä maksaa ETF:n 0,18%:n hallinnointipalkkiota, jos tuohon Superrahastoon voi säästää ilmaiseksi? Vai onko tuolla ETF:llä jotain muita hyötyjä, joista kannattaisi maksaa?
Nimetön
Nimetön
Täysin sama. ETF:ssä ei synny käteisjarrua suurempien merkintöjen ja lunastusten yhteydessä, koska ne tehdään merkintäyksikön avulla (osuuksia saa esim ”ostaa” köntissä toimittamalla rahaston osakesalkkua vastaava minisalkku rahastoon). ETF:ää voi lisäksi lainauttaa josta voi saada tulovirtaa. Superrahastoa ei toisaalta saa merkata kuin 10.000 eurolla päivässä, joten käteisjarru iskee vain pörssiromahdusten yhteydessä – voi olla hyvä asia. Lopuksi salkunhoitajan taidot ratkaisevat – käteisjarrun koko ja vaikutus, indeksikoostumusmuutoksesta syntyvät kaupankäyntien toteutukset, rahastosalkun osakelainaustulot jne. Kaikki nämä erot ovat kuitenkin hyvin pienet. Sanoisin kuitenkin että täysin kuluton Superrahasto pääsee helpomalla tavoitteisiinsa.

Tilaa uutiskirje.

Uutiskirjeen tilaajana saat parhaat tarjoukset ja tuoreet uutiset sähköpostiisi 2–3 kertaa kuussa.

Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Tilaa
Tilaa uutiskirje.
Uutiskirjeen tilaajana saat parhaimmat tarjoukset, tuoreimmat uutiset ja kutsut tapahtumiin sähköpostiisi 2–3 kertaa kuussa.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.
Tilaa
Tilaa uutiskirje.

Uutiskirjeen tilaajana saat parhaimmat tarjoukset, tuoreimmat uutiset ja kutsut tapahtumiin sähköpostiisi 2–3 kertaa kuussa.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.
Tilaa
close-link
Haluatko olla mukana testaamassa uuden palvelumme Beta-versiota? Ilmoittaudu testaajaksi tästä:
Ilmoittaudu testaajaksi

Huomioi, että antamasi sähköpostiosoitteen tulee olla sama, jonka olet rekisteröinyt nordnet.fi -palvelun kohdassa Salkku > Asetukset > Yhteystietoni.